Zorgverleners

Dokterassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.
U kunt bij de assistente terecht voor:

   • inplannen (telefonisch-) consult, visite.
   • herhaalrecepten
   • het meten van de bloeddruk
   • bloeddruk 30 minuten en 24uurs meting
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • urine onderzoek (zonder afspraak voor 11uur)
   • suiker controle
   • plaatsen van injecties
   • verstrekken van informatiefolders

POH GGZ

Psychische zorg in de Huisartspraktijk
.
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg. Hier leest u wat de praktijkondersteuner GGZ voor u kan betekenen.

Met welke problemen kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht?

   • sombere of depressieve stemmingen / gevoelens
   • spanningsklachten, stress
   • angstgevoelens
   • problemen rondom verlies
   • lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn)
   • relatieproblemen met uw partner en/of kinderen
   • verslavingsproblematiek
   • slaapproblemen

.

Werkwijze

In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.
.
De POH-GGZ kan u helpen door:

   • het verhelderen van problemen
   • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing
   • kortdurende behandeling
   • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ
   • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst

.
De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

Wie is de POH en wat zijn de kosten?

Wie is de praktijkondersteuner GGZ?
.
In onze praktijk is Alfiya Lootsma werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
.
Kosten
.
De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Het werk van de Praktijkondersteuner

Wij zijn aangesloten bij de ELZHA en hebben een praktijkondersteuner in dienst die u begeleid bij het omgaan met diabetes mellitus type 2 en hart en vaatziekten. Hieronder vallen ook cholesterol en een hoge bloeddruk. (voor een informatiefolder kunt u terecht bij de assistente).
.
In het kort is er bij diabetes mellitus (suikerziekte) te veel suiker in uw bloed. Mogelijke klachten zijn: veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties. Later kunnen problemen ontstaan met de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten. Om ervoor te zorgen dat deze complicaties niet ontstaan is routinematig laboratoriumonderzoek (elke 3 maanden) en een controle bij de arts of diabetesverpleegkundige noodzakelijk.

Heb ik diabetes?

Veel mensen in onze praktijk hebben diabetes. We willen graag dat u elke 3 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, en doet regelmatig onderzoek van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij de mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de diëtiste. Eenmaal per jaar maakt u een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.
.
.
.

Translate »
Call Now Button